Aikido – Doshu Ueshiba Moriteru – Aiki Jinja Taisai 2013

Aikido – Doshu Ueshiba Moriteru – Aiki Jinja Taisai 2013

Aikido – Doshu Ueshiba Moriteru – Aiki Jinja Taisai 2013

Demonstration of Doshu Moriteru Ueshiba at the Aiki-jinja Taisai 2013.
Footage By Seido Co., Ltd for &

タイサイカテゴリの最新記事